За портала

CKAN е водещата световна платформа-портал за отворени данни с отворен код.

CKAN е напълно готово за употреба софтуерно решение, което прави данните достъпни и използваеми – чрез предоставянето на инструменти за улесняване на публикуването, споделянето, откриването и използването на данни (включително съхраняването на данни и осигуряването на основни данни за APIs). CKAN е предназначен за всички, които публикуват данни (органи на централно и местно управление, търговски дружества и неправителствени организации) и които искат публикуваните от тях данни да станат отворени и достъпни.

CKAN се използва от правителствения сектор и от групи от потребители по целия свят и задвижва различни официални и общностни портали за данни, включително портали за управление на местно, национално и международно равнище, като правителствения портал на Великобритания data.gov.uk, на Европейския съюз publicdata.eu, на Бразилия dados.gov.br, на Нидерландия, както и сайтове на градове и общини в САЩ, Обединеното кралство, Аржентина, Финландия и други места.

CKAN: http://ckan.org/
CKAN обиколка: http://ckan.org/tour/
Преглед на особености: http://ckan.org/features/